Mekh-Mat reunion, Moscow, May 24, 2006. Class of 1966.

In 16-24

Vera Fradkina (Kalenova),  Zoya Tunguskova, Tolya Zal'tsman,  Borya Lezner
(vse mekhaniki)

  Misha Kipnis


Tamara Malyavina, Natasha Kalinina, Natasha Lebedeva, Mila Strakhovskaya.
Volodya Danilov;
Yura Raftopulo;
Sasha Rappoport, Sasha Ginzburg;


Natasha Rakhlina,Tamara Malyavina, Natasha Kalinina, Natasha Lebedeva, Mila Strakhovskaya.
Villi Khasins
                                           
Yagnyatinskii, ego zhena, ?, ?.
?
Olya Nilolaeva (Prokof'eva), Natasha Letnikova, Vladik Prokof'ev
Borya Lezner, N, N, N, Edik Khamaganov, Leva Bagirov, Serezha Koval'chuk, Galya Lishutina (Koval'chuk)
Yura Plotinskii, Sasha Kupfer, Ira Kornienko;
Ira Arushanyan, Zhenya Ebel', Mila Bychkova, N, N;
?,  Nina Matyushina
?,  Zhenya Usacheva

Borya Lezner, N, N, N, Edik Khamaganov, Leva Bagirov, Serezha Koval'chuk, Galya Lishutina (Koval'chuk), ?


?, ?, Volodya Rabinovich (bol'shoi)

 Lyonya Shlyapochnik;


Nina Sotina  & Misha Kipnis

Volodya Musatov, Leva Zak